Історія

Програма стажування у Верховній Раді України розпочалася у липні 1995 року за спільної ініціативи Асоціації колишніх членів Конгресу США і Верховної Ради України. З листопада 2000 року адміністрування Програми стажування перейшло до Програми сприяння Парламенту України університету Індіани (ПСП), з 2008 р. Програми сприяння Парламенту університету Огайо. З 2014 р. Програма стажування у Верховній Раді України є частиною проекту, що реалізує ГО «Ліга інтернів» за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво». Програма USAID «РАДА», що виконується Фондом Східна Європа, сприяє становленню підзвітного, відповідального і демократичного представницького органу – Парламенту України. 

Головна iдея заснування Програми полягала у наданнi пiдтримки Верховнiй Радi України через залучення найкращих студентiв та випускникiв вузiв до роботи в комiтетах й апаратi українського Парламенту. Супутньою метою було надання можливостi молодим фахiвцям долучитися до законотворчої роботи, здобути практичний досвiд законодавчого процесу, а також сприяння кадровому оновленню Апарату Верховної Ради України.

У 2008–2013 рр. Програма сприяння Парламенту України розширила діяльність Програми стажування на Секретаріат Президента України та деякі Міністерства України.

У травні 2009 року було засновано громадську організацію «Ліга інтернів», до складу якої ввійшли випускники Програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади, основне завдання якої – адміністрування Програми стажування, посилення співпраці між випускниками, пошук додаткових джерел фінансування тощо. 

На сьогодні Програма підтримується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Партнером Програми у координуванні та здійсненні відбору інтернів, її діяльності є Управління міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України.

За двадцять років існування Програми стажування близько 1500 молодих фахівців у галузях права, політології, економіки, фінансів тощо пройшли стажування у комітетах Верховної Ради та управліннях її апарату, інших органах державної влади. 

Українська

Informational Support

  

 

 

 

Social Media