Компоненти

У рамках Програми передбачено

·  Стажування. Інтерни беруть участь у роботі над законопроектами, знайомляться з документообігом Верховної Ради та центральних органів виконавчої влади, виконують аналітичну та офісну роботу.

·  Навчання. Інтерни вивчають курси з аналізу державної політики, гендерної політики, техніки законотворення та нормотворення, регламент, дипломатичний протокол, ораторське мистецтво тощо.

·  Розвиток потенціалу лідерства. Щотижня для інтернів проводяться зустрічі із відомими політичними та громадськими діячами України, іноземними експертами, представниками у сфері бізнесу та культури.

·  Дозвілля. Програма організовує культурно-просвітницькі заходи для учасників стажування. 

Українська