Мiсiя та iдеологiя

Мета програми – надати молодим громадянам України можливість узяти безпосередню участь у законодавчому процесі та процесах прийняття державних рішень, набути досвіду роботи в органах законодавчої та виконавчої влади і таким чином створити передумови для їх професійного зростання й успішної суспільно-політичної діяльності. За час стажування учасники Програми освоюють цінні професійні та комунікативні навички, які сприяють досягненню цих завдань.

Програма стажування здiйснює свою дiяльнiсть, керуючись принципами демократiї та верховенства права, прозоростi та чесностi, полiтичної незааганжованостi, вiдповiдальностi перед учасниками Програми та її партнерами.

Українська

Informational Support

  

 

 

 

Social Media