Навчання

Організатори Програми стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади приділяють особливу увагу підвищенню кваліфікації, професійного рівня, розвитку правової та політологічної освіти інтернів. З цією метою проводяться навчальні тренінги, а до викладання залучаються висококваліфіковані лектори.

Протягом Організаційного тижня, що передує безпосередньому стажуванню у підрозділах Верховної Ради України та центральних органів виконавчої влади, інтерни слухають курси та відвідують тренінги:

1.   Основи законодавчого процесу і Регламенту Верховної Ради.

2.   Головні елементи процесу прийняття проектів законів.

3.   Особливості бюджетного процесу.

4.   Розвиток міжособистісних комунікаційних навичок та робота в колективі.

Такий початок стажування дозволяє максимально зорієнтувати інтернів на виконання їх обов'язків у підрозділах стажування, закцентувати увагу на основних аспектах процесу законотворення.

Під час стажування для інтернів пропонується ціла низка навчальних занять, серед яких:

а) тренінги з техніки законотворення, основна мета яких – поглибити знання та розвинути практичні навички учасників з таких питань законотворчої роботи:

·  засади нормативної діяльності;

·  основи нормотворчої техніки;

·  структура закону;

·  загальні вимоги до мови закону;

·  нормативні дефініції в законодавстві;

б) навчальні семінари з ґендерної політики, на яких акцентується увага на ефективності врахування ґендерних підходів у бюджетній політиці і в процесі адаптації українського законодавства до вимог міжнародних організацій і договорів;

в) курс з аналізу державної політики, на якому інтерни здобувають знання з теорії публічної адміністрації, аналізу державної політики та механізмів її впровадження, формують і розвивають навички написання аналітичних документів.

На спеціальних заняттях інтерни вивчають Регламент Верховної Ради України, дипломатичний протокол, норми культури українського мовлення тощо.

Загалом навчальна частина стажування має на меті сприяти набуттю інтернами навичок ефективної роботи в органах державної влади, швидкому та успішному вирішенню актуальних суспільно-політичних проблем.

Українська

Informational Support

  

 

 

 

Social Media