Незалежність – найбільша цінність демократії

img_8508.jpg

Кожній людині для досягнення успіху в справі потрібні ґрунтовні знання щодо ключових у її діяльності процесів та явищ – це незаперечна істина. Стажування у Верховній Раді, як початок професійної діяльності, є тому підтвердженням – для інтернів вкрай важливо розуміти, що собою представляє парламент та яка його природа, сутність, функції, значення.

Саме на цих питаннях була сфокусована лекція радника з парламентських питань представництва НАТО в Україні Ендрю Катберта «Роль парламенту в суспільстві: західний погляд», що відбулася 28 лютого 2019 року в приміщенні інформаційно-тренінгового центру Апарату Верховної Ради України.

Насамперед, пан Катберт завоював увагу присутніх інтернів своєю кембриджською англійською вимовою. Він розповів про допомогу, яку надає НАТО для України, а саме: забезпечення проведення успішних реформ через консультації, залучення експертів до вироблення законопроектів, проведення тренінгів. Зазначив, що особливий акцент у спільний роботі парламентарів та представників НАТО робиться на недопущенні проявів корупції.

Для демонстрації концепції залежності панування демократії від ефективної парламентської діяльності пан лектор зосередив свою увагу на детальному аналізі та порівнянні систем представництва, законотворчого процесу Великої Британії та США. Так, основним результатом порівняння стало виявлення співпадіння функцій Конгресу США та Палати Громад Великобританії, а саме, - представницької, законодавчої та контрольної.

Ендрю Катберт зазначив, що представницька функція, по-перше, дає можливість відстоювати свої інтереси всім верствам населення, зрозуміти парламентарям суспільну думку; по-друге, відкриває шлях до суспільного діалогу з метою прийняття рішень, які відображатимуть прагнення кожного громадянина.

Законодавча функція тісно пов’язана з представницькою та є проявом дійсності демократії, оскільки ті особи, що обиралися населенням, приймають ті закони, за які опосередковано через підтримку їх виборчої програми голосували громадяни.

Контрольна функція, як вказав Ендрю Катберт, набуває особливого значення у секторі оборони та безпеки держави. Ефективний парламентський контроль є основою дієздатності збройних сил та спецслужб у державі, оскільки він не допускає проявів політичного впливу та корупційних порушень в армії, що сприяє єдності останньої, її стійкості та професіоналізму.

Особливо зауважив пан радник, що саме поділ влади у державі становить основу демократії у суспільстві. Важливим елементом такого поділу є незалежність суддів як окремого інституту нагляду за дотриманням законності та притягнення до відповідальності. Незалежні судді, вільні від політичного впливу та тиску мінливих обставин, виступають у державі як «варта правопорядку та верховенства права», що особливо важливо у період бурхливих подій та змін.

Пан Катберт не залишив поза увагою проблему «законодавчого спаму» в Україні. Відповідаючи на питання інтернів він підкреслив, що для покращення роботи Верховної Ради депутатам необхідно пам’ятати про простий принцип – «більше професійності – менше писанини». Саме кваліфіковане опрацювання проектів майбутніх законів і дозволить вирішити проблему відсутності необхідних законодавчих актів на порядку денному українського законодавчого органу влади.

 

Данило Недвецький
інтерн Секретаріату Комітету у закордонних справах

Undefined