Руслан Рябошапка розповів інтернам про основні напрями роботи Національного агентства з питань запобігання корупції

Нині в українському суспільстві актуальною є тема, яка пов'язана з подоланням корупції. Тому в один із четвергів інтерни мали можливість поспілкуватися з тими, хто безпосередньо займається антикорупційною діяльністю в Україні. Так, до стажерів завітав член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка, який уже багато років опікується антикорупційною політикою в Україні.

Свого часу спікер очолював фактично перший орган з антикорупційної діяльності в державі – Бюро з питань антикорупційної політики та є одним з авторів Програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики (антикорупційної стратегії) на 2014–2017 роки.

Руслан Рябошапка розповів про основні департаменти НАЗК та окреслив загальні напрямки їхньої роботи. Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції спрямований на те, щоб координувати й надавати методичну допомогу щодо виявлення корупційної діяльності. Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції здійснює моніторинг і контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, установлених Законом України «Про запобігання корупції». Департамент антикорупційної політики проводить аналіз стану запобігання й протидії корупції в Україні та розробляє проекти Антикорупційної стратегії. Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя спрямований на перевірку й аналіз декларацій суб’єктів декларування. Департамент із запобігання політичної корупції вбачає своїм основним завданням здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо фінансування політичних партій, дотриманням установленого порядку надходження й використання коштів виборчих фондів, ужиття заходів щодо осіб, у діяннях яких є ознаки правопорушень у цій сфері.

Пан Рябошапка зазначив, що деякі політичні партії в Україні відмовляються від бюджетного фінансування, щоб уникнути контролю з боку держави. Щодо ефективної роботи НАЗК гість зазначив, що більшість механізмів для запобігання корупції вже розроблена, але на сьогодні відсутня політична воля для їхнього запровадження. Також існує проблема в співпраці НАЗК із НАБУ й прокуратурою. Тісне співробітництво між ключовими антикорупційними органами сприяло б ефективній і продуктивній роботі.

Під кінець зустрічі інтерни мали змогу поставити запитання члену Національного агентства з питань запобігання корупції. Вони, зокрема, торкалися технічного забезпечення НАЗК, проблеми автоматизованої системи перевірки декларацій і методики перевірки готівки й цінного майна. Відповівши на всі запитання, Руслан Рябошапка узяв до уваги пропозиції інтернів щодо роботи НАЗК і закликав їх до плідної співпраці.

2017.04.27._ryaboshapka_1.jpg

2017.04.27._ryaboshapka_2.jpg

2017.04.27._ryaboshapka_3.jpg

2017.04.27._ryaboshapka_4.jpg

Катерина Іванченко,
інтернка Інформаційного управління
Апарату Верховної Ради України

Українська